Hem | Om företaget | Aktuella kurser | Rådgivning och support | Kontakt

 

 


 

Organisationsproblem

 

Att förändra en organisation är något av det svåraste man kan ge sig in på. Det var känt redan på Machiavellis tid. De som åtnjuter status och förmåner i en organisation vill inte ha några förändringar och de som bara har en liten bit av kakan är rädd om de smulor de äger.

 

Trots detta är det ibland nödvändigt att genomföra en omorganisation. Tänkbara orsaker kan vara att lönsamheten är för låg, expansion, neddragningar, teknikförändringar, svårigheter att rekrytera, hög personalomsättning, dålig effektivitet, ideologiska skäl, konkurrensskäl, byte av ledning eller av politiska skäl.

 

Många kommuners skolorganisation är för närvarande för stora. det hänger samman med att det blir färre elever i grundskolan. Kostnader för verksamheten minskar dock inte i samma omfattning.

Ledarakuten analyserar Din skolorganisation med avseende på problem, tillgångar och möjligheter. Vi föreslår efter utredning de förändringar som kan göras för att få samma resultat med mindre kostnader.

 

 

 


 

Personalproblem

 

Det är naturligt at det uppstår slitningar, konflikter och ibland bråk i en sund organisation. Ingen duktig chef kan undgå konflikt eller smita ifrån ett personalproblem, men det finns många sätt att bearbeta och lös problemen på.

 

För oss på ledarakuten är det viktigt att behandla besvikelser, illojalitet, frustrationer och ilska på ett sådant sätt att dessa krafter istället kan användas som en tillgång i organisationens utveckling.

 

Alla problem går inte att lösa, patologiska problem måste man leva med eller göra sig av med.

 

 


 

Hur mår chefen?

 

Vem tar hand om chefen när han blir stressad, när arbetsuppgifterna verkar omöjliga eller han/hon inte mår bra?

 

"De tror att vi lever på vår fritid...de som har intressanta jobb. De fattar inte att vi lever vårt liv i vårt arbete, att det är innehållet i arbetet som ger oss liv och värdighet. Det är arbetet som avgör din fritid, ditt familjeliv, din demokrati."

Marit Paulsen

Ledarakuten ställer omedelbart upp för Dig om Ditt arbete blivit för tungt, om Du ser hopplöst på Din situation eller om Du kommit i konflikt med medarbetare eller chef.

 

Alla kontakter är givetvis konfidentiella!